EN

50-60 jongeren leren netwerken voor een baan!

JINC is een vereniging van bedrijven die zich samen inzetten om jongeren een goede start op de arbeidsmarkt te geven. En dan in het bijzonder jongeren die opgroeien in wijken met sociaaleconomische achterstand (armoede). In deze wijken zien we een 2-3 keer zo hoge werkloosheid dan in andere wijken in Rotterdam. Terwijl veel bedrijven staan te springen om personeel.  

Samen met bedrijven organiseren wij korte, impactvolle projecten voor deze jongeren op het gebied van loopbaanoriëntatie en werknemersvaardigheden – op locatie in bedrijven en door mensen uit het bedrijfsleven op school. Onze projecten zijn onderdeel van het curriculum op school. Wij besteden extra aandacht aan sectoren waar veel werk is, zoals de Techniek/Haven, Bouw, Zorg en Food en dragen bij aan het Carrière Start Garantie programma van het NPRZ. Wij bereiken jaarlijks meer dan 15.000 jongeren in Rotterdam in samenwerking met 550 bedrijven en 143 scholen.


Projectomschrijving

Wij willen een nieuw project starten: ‘Netwerken voor Werk’. Veel van onze jongeren geven aan dat ze niet weten hoe ze werkenden kunnen vinden voor advies, een stage of een (bij)baan. Ze krijgen vaak weinig of geen netwerk mee van thuis.   

We willen graag jongeren trainen in netwerken (wat is een netwerk, hoe kan jou dit helpen, wat is jouw netwerk, hoe breid je dit uit en zet je dit in?) en ze dan het geleerde laten toepassen in een netwerkontbijt met vertegenwoordigers van het Rotterdams bedrijfsleven. Met als doel een (bij)baan of stage te bemachtigen.  

We stellen een pilot voor: In deze pilot volgen 50-60 jongeren de training netwerken voor werk; ze krijgen daarna de kans in een netwerklunch met Rotterdamse bedrijven een (bij)baan of stageplek te bemachtigen. Ons doel is dat 80% van de jongeren succesvol is en een stage, bijbaan of baan heeft gevonden aan het einde van dit traject. Na evaluatie gaan we dit traject verder opschalen.  

Aantal Rikx

0 Rikx
0
1189

minimaal nodig voor start

1006

Downloads

Hieronder kunt u de aanvullende bestanden downloaden.

Contact

E-mail

rotterdam@jinc.nl

Telefoonnummer010-7600710
AdresMaashaven Zuidzijde 2
3081 AE Rotterdam
Nederland

Website

JINC | Afgerond

JINC

  • 02-01-2018
  • 6 maanden

0 1189
Op dit moment is investeren niet mogelijk