EN

25 mensen naar entree-startopleiding MBO-1

Talentfabriek010 heeft geen winstoogmerk, maar een maatschappelijke doelstelling. We richten ons op de doelgroep Rotterdammers die nog nooit eerder hebben gewerkt, geen (in Nederland erkende) diploma’s hebben en de Nederlandse taal niet of onvoldoende machtig zijn. Het is een doelgroep Rotterdammers die al zolang in de bijstand zit, dat de gemeente hen niet kansrijk acht om ooit nog aan het werk te komen. Voor hen heeft de gemeente geen aanbod van werktrajecten en opleidingen.

Talentfabriek010 financiert haar activiteiten, de begeleiding en de opleidingen die zij biedt uit de inkomsten van de wijkondernemingen. Door mensen kennis te laten maken met alle mogelijkheden die de wijkondernemingen bieden en succeservaringen te creëren, stimuleren we mensen om hun grenzen te verleggen, doelen te stellen en ook een beetje te dromen over wat ze ermee willen doen, want: als je droomt, dan heb je een toekomst!


Projectomschrijving

In het kader van de pilot Rikx, wil Talentfabriek010 financiering zoeken voor 20-25 deelnemers die op twee verschillende momenten, met een entree-startopleiding (MBO-1) een opleiding zijn beginnen bij het startcollege van Zadkine. Wij vragen voor deze deelnemers een financiële bijdrage voor de kosten van de opleiding en de boeken. 

Gedurende een jaar gaan deze deelnemers één dag in de week naar school en volgen zij 41 weken lang 16 uur per week een praktijkstage in één van de wijkondernemingen van Talentfabriek010. Aan het eind van de entreeopleiding krijgen de deelnemers een diploma en een advies om door te stromen naar een vervolgopleiding of werk.


Aantal Rikx

0 Rikx
0
2339

minimaal nodig voor start

2170

Downloads

Hieronder kunt u de aanvullende bestanden downloaden.

Contact

Mail ons op: info@rikxplatform.nl

Onderwijs

Zorg

Skills ontwikkelen

Stimuleren motivatie


Talentfabriek010

  • 01-10-2021
  • 12 maanden