NL

First diplomas via Rikx

Talentfabriek010 wants to train 20 to 25 participants in two phases with funding and help them on their way to a job. We can now share one milestone: The first 9 participants have already received their MBO start diploma and can start working. Next group in the starting blocks With the funding already raised through Rikx, the 9 participants were able to complete the entree start training (MBO-1) at Zadkine's start college. For one year, they went to school one day a week and did a 41-week practical internship in one of Talentfabriek010's neighborhood businesses. At the end of the course, the participants received a diploma and advice on how to proceed to further education or work. A big thank you goes to Zorg van de Zaak N.V. who invested in Talentfabriek010 and these wonderful people. Fortunately, it does not stop here! The next group is already eager to get started. You can still contribute, see the project here.

Volgende groep in de startblokken

Met de financiering die reeds is opgehaald via Rikx hebben de 9 deelnemers de entree-startopleiding (MBO-1) aan het startcollege van Zadkine kunnen doorlopen. Gedurende een jaar gingen ze één dag in de week naar school en volgden zij 41 weken lang een praktijkstage in één van de wijkondernemingen van Talentfabriek010. Aan het eind van de entreeopleiding ontvingen de deelnemers een diploma en een advies om door te stromen naar een vervolgopleiding of werk.

Grote dank gaat uit naar Zorg van de Zaak N.V. die in Talentfabriek010 en deze kanjers hebben geïnvesteerd. Hier houdt het gelukkig niet op! De volgende groep staat reeds te trappelen om ook aan de slag te gaan. Bijdragen kan nog, bekijk het project hier.